Pyrethro-Pur Insecticide – ECOstyle Belgium

Pyrethro-Pur Insecticide

  Pyrethro-Pur Insecticide

   Productformulier

   Gebruik
   gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de
   productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en
   -symbolen op href="https://ecostyle.be/pages/veilig-gebruik">deze
   pagina.

   Omschrijving

   Veiligheidsinformatie


   WAARSCHUWING
   Gewasbeschermingsmiddel
   Toelatingsnummer:
   9390G/B
   Werkzame stoffen: 4,59 g/L pyrethrum en 825,3 g/L
   koolzaadolie

   P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
   - P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. -
   P273 : Voorkom lozing in het milieu. - P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
   - P501 : Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
   bijzonder afval. EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
   menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. SP1 : Zorg ervoor dat u met
   het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. SPa1 : Om
   resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten
   met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme
   van pyrethrinen is 3A. Koolzaadolie heeft geen resistentiecode. - SPe3 : Om
   in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte
   van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). -
   SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat
   de spuitvloeistof is opgedroogd.

   Login

   Wachtwoord vergeten?

   Heb je nog geen account?
   Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.