ECOstyle Escar-Go tegen slakken – ECOstyle Belgium

Escar-Go tegen slakken

Effectief slakken bestrijden met handige slakkenkorrels
Slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat
| Regenvaste korrel, dus spoelt niet uit
| Bestrijdt slakken langdurig

Escar-Go tegen slakken

Effectief slakken bestrijden met handige slakkenkorrels
Slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat
| Regenvaste korrel, dus spoelt niet uit
| Bestrijdt slakken langdurig
Productformulier

Last van vraatschade door slakken? Deze korrels op basis van de werkzame stof ijzerfosfaat zet je in om effectief slakken te bestrijden. IJzerfosfaat is een werkzame stof zoals je deze ook in de natuur kan terugvinden. Bij het eten van de korrels stopt de vraat direct. Ook verkrijgbaar in handige strooikoker.

*Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en -symbolen op deze pagina.

Omschrijving

Slakken op planten bestrijden

Elk insect heeft een functie. Zo ook slakken, ze eten afgevallen bladeren en ander organisch materiaal. Bovendien zijn ze belangrijk voedsel voor vogels en andere dieren. Een paar slakken op je planten is helemaal niet erg, je plant kan dit prima aan. Soms kan de balans in de tuin zoek raken waardoor de beestjes uitgroeien tot een plaag.

Door je planten regelmatig te voorzien van organische meststoffen krijg je sterke een weerbare planten. Zo hebben plagen minder kans om toe te slaan. Heb je toch te maken met een plaag? Dan kun je ze eerst verjagen met behulp van een koperband. Werkt dit niet? Dan kun je overgaan op het inzetten van natuurlijke vijanden zodat de natuur de plaag zelf oplost. Heb je na een aantal weken nog last van de slakken? Dan is Escar-Go een goede oplossing om de plaag onder controle te krijgen.

Escar-Go inzetten

Heb je een slakkenplaag en heb je bijvoorbeeld erg veel vraatschade? Dan is het bestrijden van slakken een goede oplossing om je planten te beschermen. Escar-Go is een product in korrelvorm om slakken effectief mee te bestrijden, het werkt op de kropklier van de slak. Wanneer de slak van de slakkenkorrels eet stopt de eetlust onmiddellijk. De slak trekt zich terug in zijn schuilplaats, waar deze sterft. Je vindt geen slijmerige resten van de slak in de tuin of rondom de planten. De uitgedroogde resten van de slak worden vervolgens weer opgenomen in de ecologische kringloop.

De slakkenkorrels kunnen gebruikt worden met respect voor de omgeving en zijn gemaakt van de werkzame stof ijzerfosfaat. Deze stof is van nature terug te vinden in de bodem. De korrels zijn regenvast en spoelen dus niet uit bij regen.

Specificaties

  • Type probleem: Aangevreten planten
  • Bestrijding van: Slakken
  • Dosering: Bij gemiddelde aantasting 2.5 gr/m², bij zware aantasting 5 gr/m².
  • Samenstelling: Ijzer(III)fosfaat (1%) Aard van het preparaat granulaat of korrel.
  • Werkzame stof: Ijzer(III)fosfaat
  • Toepassing: Strooien
  • Toepassingsperiode: Bij voorkeur strooien in de avonduren
  • Type product: Gewasbescherming

Waarschuwing
Gewasbeschermingsmiddel
Toelatingsnummer: 9361G/B
Werkzame stoffen: 9,9 g/kg ijzerfosfaat

Veiligheidsaanbevelingen
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens hetgebruik van dit product.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.