Pyrethro-Pur Spray – ECOstyle Belgium

Pyrethro-Pur Spray

  Pyrethro-Pur Spray

   Productformulier

   Gebruik
   gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de
   productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en
   -symbolen op href="https://ecostyle.be/pages/veilig-gebruik">deze
   pagina.

   Omschrijving

   Veiligheidsinformatie


   Gewasbeschermingsmiddel
   Toelatingsnummer:
   9391G/B
   Werkzame stoffen: 0,045 g/L pyrethrum en 8,25 g/L
   koolzaadolie

   P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
   - P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. -
   P273 : Voorkom lozing in het milieu. - P501 : Inhoud en verpakking afvoeren
   naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. EUH401 : Volg de
   gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen. SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
   water verontreinigt. - SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit
   product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC
   code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3A.
   - SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een
   bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
   risicobeperkende maatregelen). - SPo : Na de behandeling de
   percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is
   opgedroogd.

   Login

   Wachtwoord vergeten?

   Heb je nog geen account?
   Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.